http://www.pup.nysa.pl/dla_bezrobotnych/Innowacyjna_Nysa.html

Innowacyjna Nysa

Powiat Nyski Cię potrzebuje! - Wspólnie z samorządami, przedsiębiorcami oraz organizacjami trzeciego sektora z terenu powiatu nyskiego wypromujemy ideę tworzenia partnerstwa w celu pobudzenia lokalnej gospodarki oraz stworzymy Strategię Przewidywania i Zarządzania Zmianą Gospodarczą w Powiecie Nyskim.

Jednym z rezultatów projektu będzie także powstanie Rady Gospodarczej, która będzie organem wspierającym lokalne władze.

 

Grupę docelową projektu stanowić będą przedstawiciele 20 podmiotów, które zawiążą w ramach projektu oficjalne partnerstwo, posiadających swoją siedzibę, filię na terenie województwa: JST, instytucje rynku pracy, samorządy gospodarcze i zawodowe, partnerzy społeczni, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, społeczność lokalna.

Każdy z podmiotów będzie reprezentowany przez maksymalnie 2 osoby. Łącznie będzie to 40 osób.

 

Celem głównym projektu jest stworzenie warunków dla zawiązania i funkcjonowania lokalnej sieci współpracy na rzecz przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą w powiecie  nyskim.

W ramach projektu przewidujemy:

 

 

W celu zawiązania partnerstwa lokalnego i wypracowania jego formy działalności zorganizowane zostaną spotkania robocze, w których uczestniczyć będą podmioty zarówno z powiatu, jak i województwa zainteresowane zawiązaniem tego typu partnerstwa. Oficjalne zawiązanie partnerstwa nastąpi podczas I Forum Partnerskiego.

Forum będzie również zaproszeniem do pracy nad partnerską Strategią Przewidywania i Zarządzania Zmianą Gospodarczą.

Najaktywniejsi przedstawiciele partnerstwa będą tworzyli Radę Gospodarczą, która będzie organem doradczym wdrażającym Strategię.

 

 

 

Już dziś zapraszamy do współpracy w ramach projektu „Innowacyjna Nysa”!

 

Kontakt:

Maciej Krzysik

Specjalista ds. programów

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Tel. 77 448 99 28, e-mail: m.krzysik(at)pup.nysa.pl

Grafika : drukuj / nie drukuj