http://www.pup.nysa.pl/dla_bezrobotnych/O_projekcie.html

O projekcie

Brak umiejętności podstawowych i kompetencji kluczowych jest jedną z głównych przyczyn bezrobocia (szczególnie długotrwałego).

Głównym celem projektu jest zdobycie wiedzy na temat edukacji dorosłych (bezrobotnych) w celu uzupełnienia ich podstawowych umiejętności i kluczowych kompetencji, stworzenie modelu pracy z bezrobotnymi, z brakiem podstawowych umiejętności i kluczowych kompetencji, a następnie wykorzystanie go w grupie testowej PUP Nysa.

Konkretne cele:
- Poprawa wiedzy, umiejętności i kompetencji pracowników,
- Poprawa jakości usług świadczonych osobom bezrobotnym i poszukującym pracy,
- Poznanie nowych metod działania i usług,
- Znajomość metod stosowanych w kształceniu dorosłych na poziomie standardów europejskich i ich adaptacji do lokalnego rynku pracy,
- Podnoszenie poziomu znajomości języka obcego,
- stworzenie modelu pracy z bezrobotnymi.

Uczestnikami projektu są pracownicy organizacji partnerskich, pracujący z osobami bezrobotnymi z brakiem podstawowych umiejętności i kluczowych kompetencji. Pośrednimi uczestnikami są osoby bezrobotne, które borykają się z brakiem podstawowych umiejętności i kluczowych kompetencji.

Główne wyniki projektu to organizacja międzynarodowych spotkań, podczas których odbędzie się wymiana dobrych praktyk i sposobów pracy z bezrobotnymi, doświadczającymi niedoborów kompetencji kluczowych i umiejętności podstawowych.

 Okres realizacji: 01.11.2016-31.10.2017

 Wartość dofinansowania: 19.450 €

Grafika : drukuj / nie drukuj