Dzisiaj mamy: 27 luty 2020 roku
Strona główna Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie
strona główna mapa witryny poleć stronę BIP
zwiększ czcionkę normalna czcionka zmniejsz czcionkę Rozmiar czcionek
Newsletter

Dopisz się do newslettera

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim (IV)

 

 OŚ PRIORYTETOWA RPO WO 2014-2020 - 07. Konkurencyjny rynek pracy

 Działanie RPO WO 2014-2020 - 07.01.  Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP

 Projekt: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim (IV)”

 

Cel projektu.

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia, w tym znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim.

 

Kto może skorzystać z projektu? 

Uczestnikami projektu są wyłącznie osoby:

- zarejestrowane w PUP, zakwalifikowane do I profilu pomocy (tzw. bezrobotni aktywni)  lub II profilu pomocy (tzw. wymagający wsparcia)

- powyżej 29 roku życia (w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie mają ukończony 30 rok życia).
W tym zwłaszcza znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj.:

1) kobiety,

2) osoby po 50 roku życia,

3) osoby z niepełnosprawnościami,

4) osoby długotrwale bezrobotne (zarejestrowane w PUP nieprzerwanie 12 miesięcy),

5) osoby o niskich kwalifikacjach,

6) osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,

7) imigranci i reemigranci.

Dopuszcza się udział bezrobotnych mężczyzn w wieku od 30 do 49 lat, którzy nie należą do kategorii osób ujętych w pkt 1) oraz 3) – 7), przy czym nie mogą oni stanowić więcej niż 20% bezrobotnych objętych wsparciem. Grupa ta może korzystać z form wsparcia z zastrzeżeniem, że udzielenie wsparcia ma prowadzić do podwyższenia lub nabycia nowych kwalifikacji czy kompetencji lub utrzymania i formalnego potwierdzenia kwalifikacji lub kompetencji uczestników projektów lub do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Formy wsparcia:

  • staże,
  • szkolenia,
  • przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
  • prace interwencyjne.

 

Ogólna wartość projektu:

3.721.044,00  zł


Okres realizacji projektu:

5 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 2018 r.


Szczegółowych informacji na temat w/w projektu udziela
Dorota Hutyra

Specjalista ds. programów

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

tel. 077 448 99 28,

e-mail:

Wydrukuj Poleć stronę Generuj PDF Redagował: Maciej Krzysik 2018-11-14 13:02 wstecz wstecz

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
projekt i realizacja: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl