Dzisiaj mamy: 11 grudzień 2018 roku
Strona główna Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie
strona główna mapa witryny poleć stronę BIP
zwiększ czcionkę normalna czcionka zmniejsz czcionkę Rozmiar czcionek
Newsletter

Dopisz się do newslettera

Aktualności

Staże dla młodych do 30 roku życia - nabór wniosków!!!

2018-07-05

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków na staże dla osób bezrobotnych do 30 roku życia!!!!


Zasady organizowania staży w 2018 r.:

- maksymalny okres odbywania stażu - 3 miesiące

- minimalny okres zatrudnienia os. bezrobotnej po zakończonym stażu - 1 miesiąc w pełnym wymiarze czasu pracy


Wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane w procedurze ciągłej do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na powyższy cel!!!!


Podstawą pozytywnego rozpatrzenia wniosku jest:

  • przedłożenie wszystkich wymaganych dokumentów (wniosek wraz z  załącznikami)
  • zapewnienie osobie bezrobotnej zatrudnienia po zakończonym stażu.

Pracodawca/Przedsiębiorca po zakończonym stażu zobowiązany jest do zatrudnienia osoby bezrobotnej (stażysty) na okres
1 mięsiąca na podstawie umowy o pracę w
pełnym wymiarze czasu pracy

Prosimy o udostępnianie i dzielenie się wiedzą.

 

Wnioski będą oceniane wg poniższych kryteriów: 

 

1)  długość gwarantowanego zatrudnienia po zakończonym stażu:

  • 3 miesiące - 1 pkt 
  • pow. 3 do 6 miesięcy - 2 pkt,
  • pow. 6 miesięcy - 3 pkt

2)  stan zatrudnienia u Organizatora w dniu złożenia wniosku w porównaniu do średniej zatrudnienia z ostatnich 6 miesięcy:

  • zmniejszył się - 0 pkt,
  • nie uległ zmianie - 1 pkt,
  • zwiększył się - 2 pkt,

3)  ocena proponowanego programu stażu, w tym adekwatność umiejetności i kwalifikacji uzyskanych w trakcie trwania stażu do potrzeb lokalnego rynku pracy, możliwość skierowania osób bezrobotnych na wskazane stanowisko, warunki do jego organizacji:

  •  ocena komisji  0 - 6 pkt,

 

Minimalna liczba punktów umożliwiająca pozytywne rozpatrzenie wniosku wynosi 6 pkt

W przypadku, gdy liczba wniosków, które otrzymają ocenę pozytywną będzie większa niż liczba wolnych miejsc stażowych, umowy zostaną zawarte z tymi Organizatorami, których wnioski uzyskają najwyższą liczbę punków, a w dalszej kolejności brana pod uwagę będzie data wpływu wniosku.

Urząd zastrzega sobie prawo negatywnego rozpatrzenia wniosku w przypadku braku w ewidencji osób bezrobotnych spełniających wymagania wskazane przez Organizatora we wniosku.


Uwaga: Wniosek nie będzie podlegał negocjacji po jego rozpatrzeniu.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (77) 44 89 922, (77) 44 89 931 lub w Powiatowym Urzędzie Pracy, ul. Słowiańska 19, II piętro, pokój 25-26.

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
Regulamin organizawania staży 2018 r..pdf Regulamin organizawania staży 2018 r..pdf 2.01MB pobierz
Wniosek o zorganizowanie stażu 2018.doc Wniosek o zorganizowanie stażu 2018.doc 229KB pobierz
Wydrukuj Poleć stronę Generuj PDF Redagował: Artur Canecki 2018-07-06 07:23:24 wstecz wstecz

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
projekt i realizacja: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl