Dzisiaj mamy: 9 maj 2021 roku
Strona główna Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie
strona główna mapa witryny poleć stronę BIP
zwiększ czcionkę normalna czcionka zmniejsz czcionkę Rozmiar czcionek
Newsletter

Dopisz się do newslettera

Aktualności

Nabór wniosków dot. refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej.

2017-04-05

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków w ramach programu dot. refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej. 

Wnioski dot. refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy będą przyjmowane w okresie od 24.04.2017 r. do 05.05.2017 r. 

Maksymalna kwota refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy będzie wynosić: 20000 PLN. 

Wnioski będą oceniane wg poniższych kryteriów:

1)  stan zatrudnienia u wnioskodawcy w dniu złożenia wniosku w porównaniu do średniej zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy:

 • zwiększył się - 2 pkt,
 • nie uległ zmianie - 1 pkt,
 • zmniejszył się - 0 pkt,

2)  wysokość proponowanego wynagrodzenia brutto:

 •   od 2000 do 2199 zł - 1 pkt,
 •   od 2200 do 2499 zł - 3 pkt.,
 •   2500 i powyżej - 5 pkt,

3)   miejsce wykonywania pracy w ramach dofinansowania:

 •   na terenie powiatu nyskiego - 3 pkt,
 •   poza powiatem nyskim - 1 pkt,
 •   stanowisko pracy ruchome (w miejscu wykonywania zleceń) - 1 pkt,
 •   stanowisko pracy poza województwem opolskim - 0 pkt,

 4)    rodzaj stanowiska pracy na którym zostanie zatrudniona skierowana osoba bezrobotna:

 •   w sektorze produkcyjnym - 2 pkt,
 •   w innym sektorze - 0 pkt,

5)  długość gwarantowanego zatrudnienia po okresie 24 m-cy (ustawowo wymaganym):

 •   30 dni - 1 pkt,
 •   od 2 do 3 miesięcy - 3 pkt,
 •   od 4 miesięcy wzwyż - 5 pkt

6)  proponowane zabezpieczenie zwrotu refundacji:

 •   akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji - 1 pkt.,
 •   weksel z poręczeniem wekslowym - 3 pkt.,
 •   blokada rachunku bankowego - 4 pkt.,
 •   gwarancja bankowa - 5 pkt.,

Minimalna liczba punktów umożliwiająca pozytywne rozpatrzenie wniosku wynosi 11 pkt

W przypadku, gdy suma wniosków, które otrzymają ocenę pozytywną będzie większa niż limit finansowy przyznany na powyższy cel, umowy zostaną zawarte z tymi pracodawcami, których wnioski uzyskają najwyższą liczbę punków, a w dalszej kolejności brana pod uwagę będzie data wpływu wniosku.

Urząd zastrzega sobie prawo negatywnego rozpatrzenia wniosku w przypadku braku w ewidencji osób bezrobotnych, osób spełniających wymagania stanowiska pracy podane przez wnioskodawcę.

Uwaga: Wypełnienie wniosku wg powyższych kryteriów nie będzie podlegało negocjacji po rozpatrzeniu wniosku.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek  o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy

Wniosek  o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy (dotyczy producentów rolnych).

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Regulamin udzielania refundacji kosztów wyposażenia stanowisk pracy.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (77) 44 89 905 lub w Powiatowym Urzędzie Pracy, ul. Słowiańska 19, II piętro, pokój 24.

Wydrukuj Poleć stronę Generuj PDF Redagował: Artur Canecki 2017-04-10 19:19:08 wstecz wstecz

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
projekt i realizacja: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl