Dzisiaj mamy: 27 luty 2021 roku
Strona główna Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie
strona główna mapa witryny poleć stronę BIP
zwiększ czcionkę normalna czcionka zmniejsz czcionkę Rozmiar czcionek
Newsletter

Dopisz się do newslettera

Aktualności

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osób bezrobotnych

2018-06-18

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej w ramach programu dotyczącego aktywizacji osób bezrobotnych.

Termin składania wniosków:

17.09.2018 r. – 21.09.2018 r.

Termin rozpatrywania wniosków:

do  30 dni od dnia złożenia wniosku

Maksymalna wysokość kwoty refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy

Maksymalna kwota refundacji na 1 stanowisko pracy wynosi 20.000 zł brutto
 

Miejsce składania wniosków:

 
Biuro podawcze Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie w godz. 700-1500
pokój nr 5 (parter) 

W przypadku wniosków nadesłanych pocztą lub przesyłką kurierską

o przyjęciu wniosku decyduje data wpływu wniosku do siedziby

Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie
 

Kryteria oceny wniosków

 

 

 

 

 

 

 

Wnioski będą oceniane wg poniższych kryteriów:

1)  stan zatrudnienia u wnioskodawcy w dniu złożenia wniosku

w porównaniu do średniej zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy:

 • zwiększył się - 2 pkt,
 • nie uległ zmianie - 1 pkt,
 • zmniejszył się - 0 pkt,

2)  wysokość proponowanego wynagrodzenia brutto[1]:

 •   od 2100 do 2299 zł - 1 pkt,
 •   od 2300 do 2599 zł - 3 pkt.,
 •   2600 i powyżej - 5 pkt,

3)   miejsce wykonywania pracy w ramach dofinansowania:

 •   na terenie powiatu nyskiego - 3 pkt,
 •   poza powiatem nyskim - 1 pkt,
 •   stanowisko pracy ruchome (w miejscu wykonywania zleceń) - 1 pkt,
 •   stanowisko pracy poza województwem opolskim - 0 pkt,

 4)    rodzaj stanowiska pracy na którym zostanie zatrudniona

skierowana osoba:

 •   w sektorze produkcyjnym - 2 pkt,
 •   w innym sektorze - 0 pkt,

6)  długość gwarantowanego zatrudnienia po okresie 24 m-cy

(ustawowo wymaganym):

 •   30 dni - 1 pkt,
 •   od 2 do 3 miesięcy - 3 pkt,
 •   od 4 miesięcy wzwyż - 5 pkt

7)  proponowane zabezpieczenie zwrotu refundacji:

 •   akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji - 1 pkt.,
 •   weksel z poręczeniem wekslowym - 3 pkt.,
 •   blokada rachunku bankowego - 4 pkt.,
 •   gwarancja bankowa - 5 pkt.,

 

Minimalna liczba punktów umożliwiająca pozytywne rozpatrzenie

wniosku wynosi 11 pkt

Urząd zastrzega sobie prawo negatywnego rozpatrzenia wniosku

w przypadku braku w ewidencji, osób spełniających wymagania

stanowiska pracy podane przez wnioskodawcę.

Uwaga: Wypełnienie wniosku wg powyższych kryteriów nie będzie

podlegało negocjacji po rozpatrzeniu wniosku.

Tryb rozpatrywania wniosków:

 
Wnioski będą rozpatrywane w trybie bieżącym na zasadach ustalonych

w regulaminie dotyczącym refundacji kosztów doposażenia/ wyposażenia

stanowiska pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie zamieszczonym

na stronie internetowej Urzędu.

UWAGA: Złożone wnioski finansowane będą ze środków programu „Praca PLUS” – dotyczącego aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia.

Wydrukuj Poleć stronę Generuj PDF Redagował: Artur Canecki 2018-09-11 08:40:25 wstecz wstecz

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
projekt i realizacja: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl