http://www.pup.nysa.pl/powiatowy_urzad_pracy/aktualnosci_lista/st:1/idn:3001.html

Aktualności

Staże zawodowe

2019-06-10

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków na staże dla osób bezrobotnych.

Zasady organizowania staży w 2019 r.

- minimalny okres zatrudnienia osoby bezrobotnej po zakończonym stażu - 3 miesiące w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane w procedurze ciągłej do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na powyższy cel.

Podstawą pozytywnego rozpatrzenia wniosku jest:

  • przedłożenie wszystkich wymaganych dokumentów 
  • zapewnienie osobie bezrobotnej zatrudnienia po zakończonym stażu.

Kandydat kierowany na staż musi spełniać dwa warunki:

  • ukończony 30 rok życia,
  • niskie kwalifikacje (maksymalnie wykształcenie średnie).
WNIOSEK DO POBRANIA(kliknij tutaj)

Prosimy o udostępnianie i dzielenie się wiedzą.

.

Grafika : drukuj / nie drukuj