Dzisiaj mamy: 23 listopad 2020 roku
Strona główna Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie
strona główna mapa witryny poleć stronę BIP
zwiększ czcionkę normalna czcionka zmniejsz czcionkę Rozmiar czcionek
Newsletter

Dopisz się do newslettera

Aktualności

Rezerwa Krajowego Funduszu Szkoleniowego

2020-09-30


Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

 UWAGA! Limit środków, którymi dysponuje PUP Nysa wynosi 121.400,00 zł. Przyjmowanie wniosków będzie prowadzone w terminie od 05 do 09 października 2020 roku. Pracodawca ubiegający się w 2020 r. o przyznanie środków KFS na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców musi spełnić przynajmniej jeden
z poniższych priorytetów
:

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,
 2. wsparcie w nabywaniu kompetencji cyfrowych,
 3. wsparcie kształcenie ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej,
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej,
 5. wparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych u pracodawców, którzy w latach 2017-2019 nie korzystali ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego można przeznaczyć na sfinansowanie:

 • kursów i studiów podyplomowych realizowanych z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminów umożliwiających uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badań lekarskich i psychologicznych wymaganych do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

UWAGA !

 • W ramach środków z KFS nie można ubiegać się o sfinansowanie kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia związanych z kursem, studiami podyplomowymi lub egzaminem.
 • Kształcenie nie może rozpocząć się wcześniej niż dwa tygodnie po zakończonym naborze wniosków.
 • Ustala się  limit kosztów kształcenia ustawicznego na osobę do wysokości  4.500,00 zł.

Przy rozpatrywaniu wniosków PUP Nysa uwzględnia:

 • zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
 • zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
 • koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
 • posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
 • w przypadku kursów-posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
 • plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
 • możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów środków KFS.

Dodatkowych informacji mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu 77 448 99 06.

 Dokumenty do pobrania:

 • Wniosek z załącznikami.
 • Regulamin

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 3 ]
formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis.xls formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis.xls 117.5KB pobierz
Regulamin KFS 2020.pdf Regulamin KFS 2020.pdf 2.64MB pobierz
wniosek z rezerwy KFS 2020.doc wniosek z rezerwy KFS 2020.doc 435KB pobierz
Wydrukuj Poleć stronę Generuj PDF Redagował: Artur Canecki 2020-10-05 11:29:22 wstecz wstecz

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
projekt i realizacja: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl