Dzisiaj mamy: 27 luty 2021 roku
Strona główna Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie
strona główna mapa witryny poleć stronę BIP
zwiększ czcionkę normalna czcionka zmniejsz czcionkę Rozmiar czcionek
Newsletter

Dopisz się do newslettera

Aktualności

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

2021-01-13

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 

Termin składania wniosków:

08.02.2021 r. – 12.02.2021 r.

Termin rozpatrywania wniosków:

do  30 dni od dnia złożenia wniosku

Maksymalna wysokość kwoty refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy

Maksymalna kwota refundacji na 1 stanowisko pracy wynosi 25.000 zł brutto

Miejsce składania wniosków:

 
Powiatowy Urząd Pracy w Nysie, ul. Słowiańska 19 w godz: 7-15 poprzez włożenie do urny ustawionej w wejściu głównych do urzędu

W przypadku wniosków nadesłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data wpływu wniosku do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie 

Kryteria oceny wniosków

 

 

 

 

 

 

 

Wnioski będą oceniane wg poniższych kryteriów:

1)  stan zatrudnienia u wnioskodawcy w dniu złożenia wniosku w porównaniu do średniej zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy:

 • zwiększył się - 2 pkt,
 • nie uległ zmianie - 1 pkt,
 • zmniejszył się - 0 pkt,

2)  wysokość proponowanego wynagrodzenia brutto:

 •   od 2800 do 2899 zł - 1 pkt,
 •   od 2900 do 3099 zł - 3 pkt.,
 •   3100 i powyżej - 5 pkt,

3)   miejsce wykonywania pracy w ramach dofinansowania:

 •   na terenie powiatu nyskiego - 3 pkt,
 •   poza powiatem nyskim - 1 pkt,
 •   stanowisko pracy ruchome (w miejscu wykonywania zleceń) - 1 pkt,
 •   stanowisko pracy poza województwem opolskim - 0 pkt,

 4)    rodzaj stanowiska pracy na którym zostanie zatrudniona skierowana osoba:

 •   w sektorze produkcyjnym - 2 pkt,
 •   w innym sektorze - 0 pkt,

5)  długość gwarantowanego zatrudnienia po okresie 24 m-cy (ustawowo wymaganym):

 •   30 dni - 1 pkt,
 •   od 2 do 3 miesięcy - 3 pkt,
 •   od 4 miesięcy wzwyż - 5 pkt

6)  proponowane zabezpieczenie zwrotu refundacji:

 •   akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji - 1 pkt.,
 •   weksel z poręczeniem wekslowym - 3 pkt.,
 •   blokada rachunku bankowego - 4 pkt.,
 •   gwarancja bankowa - 5 pkt.,

 

Minimalna liczba punktów umożliwiająca pozytywne rozpatrzenie wniosku wynosi 11 pkt

Urząd zastrzega sobie prawo negatywnego rozpatrzenia wniosku w przypadku braku w ewidencji, osób spełniających wymagania stanowiska pracy podane przez wnioskodawcę.

Uwaga: Wypełnienie wniosku wg powyższych kryteriów nie będzie podlegało negocjacji po rozpatrzeniu wniosku.

Tryb rozpatrywania wniosków:

Wnioski będą rozpatrywane w trybie konkursowym na zasadach ustalonych w regulaminie dotyczącym refundacji kosztów doposażenia/ wyposażenia stanowiska pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu.

 

UWAGA: Złożone wnioski będą finansowane  ze środków Fudnuszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (RPO WO), a także Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. /77/ 448 99 05

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Wydrukuj Poleć stronę Generuj PDF Redagował: Tomasz Świetlikowski 2021-01-13 12:07:29 wstecz wstecz

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
projekt i realizacja: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl