http://www.pup.nysa.pl/powiatowy_urzad_pracy/porady/70.html

Porady - FAQ

Jaka jest wysokość zasiłku?

Jaka jest wysokość zasiłku?

Wysokość zasiłku jest zróżnicowana i zależy od długości okresu zatrudnienia oraz innych okresów zaliczanych do okresu warunkującego nabycie prawa do zasiłku.

I tak - jeżeli okres ten wynosi:

Informacje o wysokości zasiłku podstawowego mogą Państwo uzyskać bezpośrednio lub telefonicznie w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Grafika : drukuj / nie drukuj